Szkoła. La scuola

 

Włoska szkoła publiczna była dla mnie zawsze zagadką. Kiedy byłam młodą matką dwójki dzieci, zastanawiałam się: jak to jest? Z opowieści niewiele można było zrozumieć, namacalnie, przechodząc przez wszystkie szczeble szkolnictwa, zrozumiałam o wiele więcej.Ponieważ do opowiedzenia mam sporo, to będę musiała podzielić ten tekst na kilka części. Muszę tylko podkreślić, że każdy region Włoch ma swoje małe zasady, które mogą się nie pokrywać z opisanymi przeze mnie, a doświadczonymi realiami w Marche.
Zacznę od ogólnego opisu. Dzieci uczęszczają do

 • żłobka w wieku od 6 miesięcy do 3 lat
 • Potem przechodzi się do przedszkola, zwanego szkołą dzieciństwa, dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
 • Następnie jest szkoła obowiązkowa, podstawowa, oficjalnie zwana szkołą podstawową pierwszego stopnia, dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat
 • Potem szkoła podstawowa drugiego stopnia, zwana średnią, gdzie uczęszczają 11, 12, 13-latkowie.
 • Kolejny etap to szkoła wyższa, drugiego stopnia, liceum lub zawodówka, która kończy się maturą lub dyplomem, dalej można już iść tylko na studia.

Należy wiedzieć, że dzieci mogą uczęszczać do przedszkola i do szkoły jako “anticipatari” – ciut wcześniej. Muszą tylko skończyć 3 lub 6 lat do najbliższego 30 kwietnia. Rodzice, którzy zazwyczaj wcześniej zapisują dzieci do szkoły, robią to, aby zaoszczędzić na koszcie żłobka lub niani. W kolejnym roku szkolnym można “zatrzymać” dziecko, by powtórzyło rok. Zaleca się uczynić to w przedszkolu dopóki maluch nie związał się z kolegami z klasy. Starsze dzieci na pewno jest trudniej odłączyć od grupy przyjaciół. 
Nauczyciele i profesorowie są przydzielani do szkół według listy i zdobytych od lat punktów. Mogą się zmieniać co roku. Jak świat światem są nauczyciele…. i nauczyciele. Są szkoły mniej lub bardziej doceniane w okolicy, wszystko zależy od osób. Trzeba się o wszystkim wcześniej poinformować. 
Rok szkolny może zaczynać się i kończyć innego dnia w każdej prowincji. Żłobki zaczynają we wrześniu, a kończą w lipcu. Przedszkole w połowie września zaczyna i trwa do końca czerwca. Szkoły średnie i licea zaczynają w połowie września, a kończą w pierwszych dniach czerwca. 
Tak średnio, wakacje trwają 3 miesiące. Białego tygodnia czy ferii zimowych nie ma wcale. Tylko ferie świąteczne, zaczynają się tuż przed 24 grudnia i kończą w Trzech Króli. Również przerwa wielkanocna trwa kilka dni. Do tego każda szkoła ma swój oddzielny kalendarz świąt narodowych, dni wolnych i długich weekendów. 
Również godziny otwarcia są różne dla każdego typu szkoły. Niektórzy zaczynają o 7.00, inni o 8.00 z przerwą obiadową lub nie. Są też tacy co kończą o 12.30, ale i tacy co o 16 lub 18.
Stołówka działa dla dzieciaków w wieku od 0 do 10 lat, następnie w niektórych szkołach średnich. Rodzice mają zawsze dużo do powiedzenia co do menù choć opracowuje go dietetyk wraz z pediatrą. Na uwadze ma się żywność kilometrów zero i biologiczną. Mają szczęście szkoły, które posiadają kuchnię w budynku. Mniej satysfakcji dają kuchnie “na odległość”. Makaron przyjeżdża wówczas ciepły, ale i rozgotowany. 
Zapisy do szkoły są już wszystkie on line. Rodzic wypełnia formularz przez internet. Konieczne jest też przedstawienie książeczki dokonanych szczepień.
Niech Was nie zaskoczy, że nie ma gali, przedstawienia, a nawet /rozpoczęcia/zakończenia roku szkolnego z rozdaniem świadectw. Teraz cenzurkę możecie ściągnąć z internetu jak wprowadzicie password.

La scuola pubblica italiana è stata sempre un enigma per me. Quando ero una giovane mamma dei due figli mi sono chiesta: com’è? Dai racconti non si poteva capire molto, vivendo invece, passando per tutti i traguardi scolastici, sulla propria pelle ho capito molto di più.

Per quanto ho da raccontare credo che dovrò dividere questo tema in diverse parti. Devo solo sottolineare che ogni regione d’Italia ha le sue piccole regole che possono non corrispondere a queste da me descritte, vissute nelle Marche.

Comincerò dalla descrizione in generale. 

I bambini frequentano 

 • il nido in età da 6 mesi fino a 3 anni.
 • Dopo si passa alla scuola materna, detta scuola dell’infanzia, da 3 a 5 anni. 
 • Poi c’è la scuola dell’obbligo, elementare, ufficialmente chiamata scuola primaria di primo grado, per i ragazzi da 6 a 10 anni.  
 • Poi la scuola primaria di secondo grado, scuola media dove vanno ragazzi in età 11, 12 e 13 anni. 
 • Prossimo step è la scuola superiore, di secondo grado, liceo o professionale per 5 anni che finisce con il diploma o la maturità per poi andare all’università. 

Bisogna sapere che i bambini possono frequentare l’asilo o la scuola come “anticipatari”.  Devono solo compiere 3 o 6 anni entro 30 aprile dell’anno successivo. In anticipo di solito i genitori iscrivono i figli per risparmiare sul costo del nido o della baby-sitter. Poi l’anno successivo si può “fermare” il figlio, facendo ripetere l’anno. E’ consigliato farlo all’asilo, finché i bambini non sono legati agli amici della classe. Quando saranno più grandi sicuramente sarà più difficile staccarsi dal gruppo. 

I maestri o professori sono assegnati secondo la graduatoria e i punti acquisiti negli anni. Possono cambiare posto ogni anno. Come in tutto il mondo ci sono questi bravi e meno bravi. Ci sono le scuole più o meno apprezzate nella zona, tutto dipende dalla qualità del personale. Bisogna informarsi prima.
L’anno scolastico può cominciare e finire per ogni provincia in date diverse. I nidi cominciano a settembre e finiscono a luglio. La scuola materna comincia a metà settembre e dura fino la fine di giugno. Le medie e le superiori cominciano a metà settembre e finiscono con i primi di giugno. 
In media le vacanze estive durano 3 mesi. La settimana bianca, le vacanze invernali non ci sono. Solo le ferie di Natale che cominciano poco prima del 24 dicembre e finiscono a Befana. Anche la pausa di Pasqua dura pochi giorni. Poi ogni scuola ha il suo calendario delle feste nazionali, dei giorni liberi o “i ponti”. 
Anche gli orari per ogni tipo di scuola sono diversi. Chi comincia alle 7.00, chi alle 8.00 con pausa pranzo o no. Finiscono anche o alle 12.30 oppure le 16 oppure alle 18.

 
La mensa funziona per i ragazzi da 0 a 10 anni, poi c’è solo in alcune medie. I genitori hanno tanto da dire sul menù anche se preparato da un dietologo e confrontato con pediatra. Si punta sul cibo a km zero e biologico. Fortunate le scuole che hanno la cucina all’interno della struttura. Un po’ meno soddisfazione danno le mense “a distanza”. La pasta arriva calda ma tutta scotta. 

Le iscrizioni a scuola sono ormai tutte online. Il genitore compila il modulo sul internet. Necessario è presentare il libretto delle vaccinazioni. 
Non vi stupite quando non ci saranno le gale, le recite, nemmeno la inizio/fine dell’anno scolastico con le pagelle consegnate. Adesso i voti finali si scarica da internet se inserite la password.

home istituto comprensivocomunicazioni istitutoScreenshot (28)

2 thoughts on “Szkoła. La scuola

 1. wracasz do pisania 😉

  śr., 11 wrz 2019 o 14:24 PLorIT napisał(a):

  > Anna’s Blog PLorIT posted: ” Włoska szkoła publiczna była dla mnie > zawsze zagadką. Kiedy byłam młodą matką dwójki dzieci, zastanawiałam się: > jak to jest? Z opowieści niewiele można było zrozumieć, namacalnie, > przechodząc przez wszystkie szczeble szkolnictwa, zrozumiałam” >

  "Mi piace"

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...